Marína

Informace o mole

Molo se nachází v těsné blízkosti Yacht Clubu Radava. Na pozemku parc. č.322/1, druh pozemku vodní plocha, v k.ú. Chrást u Záhořan, se souhlasem Povodí Vltavy, státní podnik, je vybudované plovoucí zařízení – přístav Evidenční číslo plovoucího zařízení: č. 108 492, 112 659, 112 660, 112 661, 112 662 a O-0173.

Klientům Maríny na základě uzavřené smlouvy o kotvení poskytujeme zázemí v Yacht Clubu. Bez omezení je jim k dispozici sociální zařízení, možnost využit služeb klubové restaurace k celodennímu stravování, možnost využít zvýhodněného pronájmu Yacht Clubu na pořádání soukromých akcí. Marína má sezonní provoz od od 1. dubna do 30. září.

Sezona 2022 v současné době obsazena.

Je však možné využít tzv. „Hostovačku“, pokud budete plout kolem a budete mít chuť se zastavit v naší klubové restauraci na dobré jídlo, rádi Vás uvítáme. Cena kotvení za 1 hodinu je 100,- Kč. Je nezbytně nutná si toto místo telefonicky objednat u správce Maríny na telefonním čísle +421 948 455 288.

Fotogalerie

Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava

Plánované akce pro 2020